Krijnen's Corporate Services

Online exploitatie & zakelijke dienstverlening.

Welkom bij KCS!

KCS; "Krijnen's Corporate Services", is de bedrijfsnaam waaronder ik verschillende activiteiten uitvoer. Krijnen's houdt zich bezig met de exploitatie van websites en het beheren van de content op deze websites en de bijbehorende social media kanalen. Naast de online diensten biedt Krijnen's Corporate Services, zoals de naam al doet vermoeden, tevens dienstverlenende service aan bedrijven waarbij de focus ligt op integrale veiligeid.

Via de menu-items bovenaan deze pagina, kunt u meer informatie vinden over de activiteiten en merken waar mijn bedrijf zich mee bezighoudt. Naast het exploiteren van websites uit ik mijn creativiteit graag in het beheersen/beinvloeden van situaties doormiddel van verbale en non-verbale communicatie


Service, zorgsupport, toezicht & veiligheid.

De wereld om ons heen is in de laatste paar jaren enorm veranderd. Zo hebben we op dit moment te maken met heel scala aan crises. Denk hierbij onder andere aan: de stikstofcrisis, de coronacrisis, de oorlog, crisis in de jeugdbescherming, crisis in de woningmarkt, de energiecrisis, klimaatcrisis, vluchtelingencrisis en de personeelscrisis . De actuele crises hebben veel invloed op onze maatschappij en zorgen voor verandering het dagelijks functioneren van bedrijven en organisaties. Deze veranderingen vragen om creativiteit en nieuwe benaderingen om te kunnen meeveren in deze turbulente tijd.

Personeelsveiligheid en bedrijfsveiligheid ✓

Tijdens het uitoefenen van mijn bedrijfstaken ligt de focus vooral op bedrijfs/personeelsveiligheid en zit voor mij de grootste uitdaging in het observeren van en het communiceren met mensen in bijzondere situaties. Denk hierbij aan het de-escaleren van dreigende (verbale) agressie, eerste hulp verlenen in medische noodsituaties, maar ook het verwijzen van cliënten naar de juiste afdelingen en/of hulpverleners.

Inzetbaar op verschillende fronten ✓

Mijn werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als zorgsupportmedewerker voor (semi)overheidsorganisaties zoals een ziekenhuis, GGZ-instelling of een Justitiële inrichting, maar ook het fysiek aanwezig zijn in een dienstverlende rol als servicemedewerker beveiliging in de reguliere bedrijfsvoering is een belangrijke taak die valt onder mijn bedrijfsdiensten.

Service medewerker

Sander Krijnen | Krijnen's Corporate Services


Tactische verplaatsing

Observeren

Bedrijfshulpverlening/brandwacht

BHV/Brandwacht

Bewaking & Beveiliging

Bewaken & Beveiligen

Trainen en up to date blijven

Opleiding en training